Lura IL

Samfunn

Samfunn

Lura IL ønsker å være "Den gode nabo". I det ligger blant annet å gi tilbake til samfunnet rundt oss.

I 2017 startet klubben et bredt prosjekt som blant annet går ut på å hjelpe innvandrerfamilier i integreringen og stille med tilbud for inaktive og mennesker med nedsatt funksjonsevne, samt innvandrerkvinner. Prosjektet er tredelt:

* Hver onsdag spiller vi venninnebandy. Her stiller jenter og kvinner likt, uansett forutsetninger, for å ha det gøy sammen med innebandy i Lurahallen.. Dørene er vid åpne, og vi ønsker spesielt kvinner med innvandrerbakgrunn velkomne.

For å melde interesse eller få mer informasjon om tilbudet, kontakt Linda Dogru på 41281429 eller lindadogru(a)hotmail.com

* Vi har også en allidrettsgruppe for barn som av ulike årsaker ikke kan delta i ordinære tilbud, med muligheter for å være både innendørs og utendørs. Kaptein på damelaget i fotball, Iselin Lekve, er trener i tilbudet. Treningene på fredager klokken 17:00 i Lurahallen. Ta kontakt med Iselin på 99363045 eller iselin.lekve(a)lyse.net for informasjon eller interesse. >> Les mer her.

* Lura IL ønsker kontakt og dialog med familier av utenlandsk bakgrunn i bydelen. Vi ønsker å gi informasjon og ha samtaler om hvordan også de kan stille opp for sine barn i klubben og bidra rundt sitt lag. Er dette aktuelt for dere eller noen på laget deres? Send en e-post til daglig_leder(a)lura-il.no.

Dersom du kjenner til andre områder Lura IL også burde bidra på, eller har gode ideer eller forslag som kan løfte prosjektene som er nevt over - ikke nøl med å ta kontakt med daglig leder på daglig_leder(a)lura-il.no.

Lura IL fikk i 2017 uvurderlig støtte fra Folkepulsen, Sparebankstiftelsen SR-Bank, Danske Bank og Lura bydelsutvalg. Vi trenger likevel enda flere samarbeidspartnere og støttespillere. Dersom prosjektet ovenfor virker interessant å bidra til, send en e-post til daglig_leder(a)lura-il.no.

Lura IL
Klubbhuset, Prinsensvei 7, 4315 Sandnes
Postboks 1071, 4391 Sandnes

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift