Spillformer i Lura-fotballen

Slik forholder barnefotballen vår seg til oppsett fra krets og NFFs retningslinjer.

I 2018 er Rogaland en del av et pilotprosjekt innen spillformer i barnefotballen. Pilotprosjektet går ut på å lage en ny inndeling av spillformer for å etablere og innføre 3er og 9er fotball, samtidig lage en naturlig stigning i spillformer parallelt med utviklingen lagene har. 2 år i hver spillform er den nye inndelingen. I 2018 har altså våre serier fra 6 til 13 år vært noe endret. Vår erfaring er at det stort sett har gått fint.

Utfordringen har vært overgang fra én kamp til en annen innenfor gitte tidsfrister. Som det står i spesifiseringen under, har vi noen lag som skal spille 30 minutter hver omgang, men disse er satt opp med kun én time til gjennomføring av kamp. Nå har alle trenere blitt informert, og hovedstyret i klubben er enig, om at vi skal være fleksible innenfor dette. Det er mulig å korte ned på pause og å kutte omgangen med inntil fem minutter (etter avtale med motstanderlag) for de yngste med 2x30 min (og gjerne for de eldre også hvis det er hensiktmessig) - for å gi plass til neste lag som kommer. Lura IL tenker også at vi kan tåle ti minutter senere kampstart enn oppsatt, og at dette er et langt bedre alternativ enn å sette opp en buffer som gir for eksempel en halvtime senere oppsatt kampstart.

Vi prioriterer alltid å spille ferdig kamper. Det er sjelden vi kommer over nevneverdige utsettelser, og tåler de få gangene vi må vente litt ekstra. Samtidig skal vi altså være fleksible i gjennomføringen av kampene. Vi er satt opp med spesifikke kampdager som vi ønsker å forholde oss til. Da blir det noen ganger litt trangt, men ikke verre enn at vi klarer å justere oss.

Spillformer i 2018:

6 årsklasse: 3er fotball – 2 x 15 minutter – seriespill satt på foreslått dato. 3 spillere på banen samtidig. Banestørrelse 10 x 15 m

7 årsklasse: 3er fotball – 2 x 20 minutter – seriespill satt på foreslått dato. 3 spillere på banen samtidig. Banestørrelse 10 x 15 m

8-9 årsklasse: 5er fotball – 2 x 25 minutter – seriespill satt på foreslått dato. 5 spillere på banen samtidig, inkludert målvakt. Banestørrelse 15 x 30 m

10 årsklasse: 7er fotball – 2 x 25 minutter – seriespill satt på foreslått dato. 7 spillere på banen, inkludert målvakt. Banestørrelse 30 x 50 m

11 årsklasse: 7er fotball – 2 x 30 minutter – seriespill satt på foreslått dato. 7 spillere på banen, inkludert målvakt. Banestørrelse 30 x 50 m

12 årsklasse: 9er fotball – 2 x 30 minutter – seriespill satt på foreslått dato. 9 spillere på banen, inkludert målvakt.

12 årsklassen vil spille på 40-50 meter x 58-64 meter, tilsvarende en 11er bane på tvers, med 7er målstørrelse. Regler i 12 årsklassen følger reglementet i 9erfotball, med unntak av gule og røde kort. Klubbene setter opp dommer, ingen kamprapport, hjemmelagets lagleder registrerer resultat i FIKS. Tabell og resultat blir ikke offentliggjort.

13 årsklasse: 9er fotball – 2 x 35 minutter – seriespill satt på dato, tidspunkt og bane. 9 spillere på banen, inkludert målvakt.

13 årsklassen vil spille på 48-50 meter x 64-78 meter, med 7er målstørrelse. Det skal brukes kamprapport.

I Lura IL spiller vi nierkamper på tvers av Lura stadion (halve banen) for å frigjøre plass til gjennomføring av treninger parallelt.

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift